MEMORIU - Centrul de diagnistic Santa Vita

MEMORIU

A A A

CĂTRE MINISTERUL SĂNĂTĂȚII DIN ROMÂNIA, SPRE ȘTIINȚA CNAS

În toate orașele mici din țară cât și în mediul rural este o criză acută de medici și în special de medici de laborator (dar și radiologi, anestezisti) datorată tendinței acestora de migrație către orașe mari sau străinatate. Astfel, medici tineri sau noi vin în număr prea mic în aceste zone și prin urmare vârsta medie a medicilor existenți este în creștere, mulți fiind peste vârsta de pensionare.

Contractul cadru prevede obligația medicului de laborator de a lucra 7 ore neavând totodată dreptul de a lucra în două sau mai multe locuri în contract cu CAS, prevederi care nu s-au schimbat de foarte multi ani, care au devenit neaplicabile în anumite situații și regiuni geografice, neținându-se cont de îmbătrânirea medicilor și neapariția unei generații noi.

De asemenea aceste prevederi sunt perimate în condițiile tehnologice moderne în care se practică deja și telemedicina (se fac operații asistate de la distanță) - în speță, în cazul laboratoarelor de analize medicale munca efectivă a medicilor se poate efectua în 1-2 ore iar la distanță se pot trimite pe e-mail imaginile de la microbiologie sau microscopie.

Laboratoarele sunt complet automatizate în sectoarele de hematologie, biochimie și imunologie, aparatele fiind operate de biochimiști și biologi care trebuie sa fie prezenți până la finalizarea tuturor investigațiilor din ziua respectivă.

Restricțiile privind programul de lucru al medicului de laborator sunt în contradicție cu spiritul Constituției României care garantează dreptul la muncă neîngrădit și cu Codul muncii care permite să se lucreze în mai multe locuri.

De asemenea prin contractul cadru și normele acestuia privind medicul de laborator s-a creat o concurență neloaială între laboratoarele din orașele mici și mediul rural pe de o parte și laboratoarele din centrele universitare, unde există numeroși medici specialiști de laborator. Componenta privată este foarte redusă în mediul rural și orașele mici întrucît asigurații au venituri mici iar nevoia de servicii medicale este mai mare, populația fiind îmbătrînită, pauperă.

În spitalele publice, majorările salariale ale personalului(inclusiv cele ale medicilor de laborator) sunt plătite din alte surse decât contractul încheiat cu CAS pentru servicii medicale. Medicul din spital lucrează în programul respectiv de lucru și pentru pacienții internați, nu doar pentru ambulatoriu. Toate acestea crează dezavantaj pentru furnizorii privați.În concluzie solicităm:

1) Reducerea perioadei de prezență obligatorie a medicului de la 7 ore la o perioadă rezonabilă(2 ore) în condițiile actuale cât și

2) posibilitatea acestuia de a activa în mai multe laboratoare în contract cu CAS, existând în caz contrar pericolul închiderii multor laboratoare de analize medicale necesare populației în orașele mici, zone rurale sau defavorizate, în pofida investițiilor mari în aparatură, RENAR, controale externe.

Menționez că în ceea ce privește activitatea laboratoarelor în contractul cu CAS s-a ajuns la un profit extrem de scăzut din cauza faptului că prețurile analizelor medicale decontate de CAS nu au crescut din anul 2008 în timp ce costurile reactivilor folosiți pt acestea au crescut. Acest lucru face dificilă plata reactivilor și salariilor, nepermițînd acordarea unui salar decent medicului obligat azi să stea 7 ore la program, în raport cu salariile din spitalele publice.Solicităm deci în continuare:

3) actualizarea prețurilor în raport cu inflația, cheltuielile și nevoile actuale.

4) Eliminare restricțiilor legate de programul biologului sau biochimistului(de exemplu nu are sens prezența lor pe parcursul recoltării probelor)-ei trebuie sa fie prezenți până la finalizarea tuturor analizelor.

5) Acceptarea biologului sau biochimistului și ne-specialist(cu punctaj mai mic) acolo unde specialiști nu există